Kainuun Rastiviikon arvot

  • Historiallinen ja perinteikäs
  • Yhteistyö ja kainuulaisuus 
  • Kehittäminen ja asiakaslähtöisyys
  • Laatu
  • Vastuullisuus
  • Ystävällinen ja leppoisa kainuulainen tapahtuma

Historiallinen ja perinteikäs

Kainuun Rastiviikolla on historiallinen tausta ja perinteet maailman toiseksi vanhimpana suunnistusrastiviikkona. Alusta asti Rastiviikkoa on järjestetty koko perheen yhteisenä, suunnistuksellisena lomaviikkona. Se on palvellut ja palvelee kaikkia suunnistajia lapsista kaikkein varttuneinpiin pihkaniskoihin, niin kilpa- kuin kuntosuunnistuksessa. Kainuun Rastiviikko ry vaalii näitä perinteitä yhdessä järjestelyissä mukana olevien seurojen kanssa.

Yhteistyö ja kainuulaisuus

Kainuun Rastiviikko on kainuulainen tapahtuma, jota järjestetään yhteistyössä eri seurojen  kanssa. Seurojen ja Kainuun Rastiviikko ry:n välinen yhteistyö on avointa niin toiminnallisten, kuin taloudellisten tavoitteiden osalta. Rastiviikko kokoaa yhteisiin järjestelyihin suunnistajia, kuntia, kyläyhdistyksiä ja muita seuroja. Tapahtuman yksi tärkeimmistä yhteistyötä tekevistä kumppaneista on maanomistajat. Rastiviikolle on tärkeää pitää kiinni kaikkien tahojen kanssa sovituista asioista.

Kehittäminen ja asiakaslähtöisyys

Kainuun Rastiviikkoa kehitetään yhteistyössä suunnistajien, yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien sekä talkoolaisten että järjestämisessä mukana olevien seurojen kanssa. KRV:n tavoitteena on vastata kaikkien osapuolien muuttuviin tarpeisiin ja kehittyä muun yhteiskunnan mukana. Kehittämistyö on johdonmukaista ja hallittua, jonka tavoitteena on yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttaminen. Rastiviikon kehittämiseen on kaikilla osapuolilla mahdollisuus osallistua palautteiden, kehittämispäivien tai muun yhteistoiminnan kautta.

Laatu

Kainuun Rastiviikko on tunnettu laadukkaista järjestelyistä. Ratojen, rastipisteiden, kilpailukeskuksen ja muiden osa-alueiden suunnittelu ja toteuttaminen on tehty tarkasti ja suunnitelmallisesti yhdeksi isoksi, toimivaksi kokonaisuudeksi. Järjestäjien keskuudessa virheettömästi tehdyt järjestelyt ovat kunnia-asia. Onnistuminen niissä on tae Rastiviikon tulevaisuudelle.

Vastuullisuus (ESG)

Kainuun Rastiviikko toimii järjestelyjen osalta vastuullisesti. Toiminta on reilua yhteistyökumppanien, sidosryhmien ja osallistujien kesken. Sovituista asioista pidetään kiinni. Järjestelyissä, materiaaleissa, ruokailuissa, liikkumisessa ja huollossa haetaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Rastiviikko on kaikille osapuolille hyvä ja turvallinen kokemus.

Ystävällinen ja leppoisa kainuulainen tapahtuma

Rastiviikko näyttäytyy kaikille osapuolille hyväntuulisena ja leppoisana tapahtumana. Hyvä ilmapiiri näkyy itse tapahtumassa sekä koko järjestelyjen aikana kaikessa toiminnassa. Kainuulainen vieraanvaraisuus  ja ystävällinen palvelu on osa Kainuun Rastiviikkoa.

Verkkopalvelun alusta onstage © 2024 online.fi