Kainuun Rastiviikon majoitusvälitys

Varausehdot

Kainuun Rastiviikon majoitusvälitys (jäjempänä Kainuun Rastiviikko) noudattaa välitettävien majoituskohteiden tilaamisessa, varaamisessa ja varattujen palveluiden peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas (vuokralainen) on tehnyt varauksen ja saanut varausvahvistuksen.

Varaaminen ja maksu

Asiakas tekee varauksen internetissä, osoitteessa www.rastiviikko.fi.

Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse varausvahvistus, jossa on vuokranantajan tiedot sekä asiakkaan tekemän varauksen tiedot. Varauksen jälkeen tieto varauksesta ja asiakkaan yhteystiedot lähetetään myös vuokranantajalle.

Asuntola- ja lattiamajoituskohteista asiakkaalle lähetetään sähköpostitse varausvahvistus, jossa on asiakkaan tekemän varauksen tiedot. Tarkemmat ohjeet saapumiseen ja majoitukseen liittyen lähetetään asiakkaan sähköpostiin noin kuukausi ennen varauksen alkua.

Varaus on vahvistettu kun asiakas on suorittanut maksun verkossa varauksen yhteydessä tai on saanut varauksestaan laskun, jonka hän on maksanut.

Varauksen voi tehdä myös sähköpostitse Kainuun Rastiviikon majoitustoimistoon. Varaukset käsitellään majoitustoimiston aukioloaikoina saapumisjärjestyksessä, jonka jälkeen Kainuun Rastiviikko lähettää asiakkaalle laskun sähköpostilla tai postitse. Sähköpostivarauksen yhteydessä emme voi taata majoituskohteen saatavuutta, sillä majoituskohde on saattanut mennä kaupaksi verkkokaupan kautta ennen varauksen käsittelyä.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Maksettaessa on käytettävä annettua viitenumeroa!

Majoituksen varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut koko majoitusmaksun eräpäivään mennessä (14 vrk laskun päiväyksestä). Kun varaus on vahvistettu Kainuun Rastiviikko lähettää majoituskohteen vuokranantajan tai huoltajan yhteystiedot (avainten luovutuksen sopimista varten). 28 vrk ennen majoituksen alkua tehtyjen varausten koko majoitusmaksu maksetaan välittömästi laskun saavuttua. HUOM! Varauksesta, joka tehdään 28 vrk ennen majoituksen alkua tai sen jälkeen, ei lähetetä maksumuistutusta.

Mikäli asiakas laiminlyö maksut tai maksuajat, Kainuun Rastiviikko voi peruuttaa varauksen. Tällöin kohde vapautuu takaisin Kainuun Rastiviikon välitettäväksi.

Maksaminen verkossa

Verkkopankki- ja luottokorttimaksuissa peritään koko majoitusmaksu kertasuorituksena.

Maksaminen laskulla tai osamaksulla

Laskulla tai osamaksulla maksettaessa kohteen hinta peritään laskutuspalvelun (Walley tai Jousto) ehtojen mukaisesti. Lasku tulee olla maksettuna ennen varauksen alkamista. Laskun tai osamaksun maksamatta jättäminen ei tarkoita varauksen peruuttamista. Mikäli laskua tai osamaksun erää ei ole maksettu eräpäivään mennessä, on Kainuun Rastiviikolla oikeus perua varaus.

Varauksen peruuttaminen tai muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Kainuun Rastiviikon majoitustoimistoon sähköpostilla osoitteeseen majoitus@rastiviikko.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kainuun Rastiviikko, Ketunpolku 1, Tieto 1, 87100 Kajaani. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Kainuun Rastiviikolle.

Yksityistä majoitusta koskeva ehto:
Varauksen peruuttamisesta 60 vuorokautta ennen varauksen alkua pidätetään majoitusmaksusta laskettuna yhteensä 10%:n summa. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 60 vuorokautta ennen varauksen alkua, veloitetaan koko varauksen hinta. Majoitusmaksusta laskettua 10%:n summaa ei pidätetä, jos asiakas saa markkinoitua peruuttamansa varauksen toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa.

Asuntola-, lattia- ja leirintäaluemajoitusta koskeva ehto:
Varauksen peruuttamisesta 30 vuorokautta ennen varauksen alkua pidätetään majoitusmaksusta 10 €:oa peruutuksen käsittelymaksuna. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen varauksen alkua, veloitetaan koko varauksen hinta.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Kainuun Rastiviikolle  maksamastaan majoitusmaksusta 90% takaisin (Kainuun Rastiviikko pidättää oikeuden saada 10% majoitusmaksusta), jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Maksutapalisää ei palauteta. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Kainuun Rastiviikolle ja asia on osoitettava Kainuun Rastiviikolle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai vuokra-aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (majoituskohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Kainuun Rastiviikolla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 10 €. Muutosilmoitus on tehtävä kirjallisesti lähettämällä sähköpostilla osoitteeseen majoitus@rastiviikko.fi. Muutos on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Mikäli majoitusta tai majoituskohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta majoitusmaksun palautukseen. Mikäli asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu majoituskohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu majoitusmaksun palautukseen.

Kainuun Rastiviikon oikeus peruuttaa varaus

Kainuun Rastiviikolla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este (Force Majeure). Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Kainuun Rastiviikolle maksamansa summa takaisin vähennettynä käsittelykulut 10 €.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa. Mikäli varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, maksua ei palauteta.

Kainuun Rastiviikolla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli majoituskohteen vuokranantaja peruu kohteen Kainuun Rastiviikon välityksestä. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Kainuun Rastiviikolle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan tai mahdollisuus siirtää varaus johonkin toiseen välityksessä olevaan majoituskohteeseen.

Avainten luovutus

Majoituskohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen majoituskohteen vuokranantajalle tai huoltajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Vuokranantajalla tai huoltajalla on oikeus periä avaimista 50 € (käteisellä) suuruinen pantti, mihin asiakkaan on avaimen luovutustilanteessa varauduttava. Jos asiakas ei palauta majoituskohteen avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne huolimattomuuttaan, peritään kohteen lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset vähennettynä mahdollisella panttimaksulla.

Asuntolamajoituksessa huoneen avaimet luovutetaaan asiakkaalle Kainuun Rastiviikon majoitusvälityksen toimitsijoiden toimesta ennalta ilmoitettujen aikataulujen mukaisesti. Asuntolahuoneen avaimen luovutuksen yhteydessä peritään 50 € (käteisellä) suuruinen pantti, mihin asiakkaan on avaimen luovutustilanteessa varauduttava. Pantti palautetaan asiakkaalle avaimen palautuksen yhteydessä. Jos asiakas ei palauta majoituskohteen avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne huolimattomuuttaan, peritään asuntolan lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset vähennettynä panttimaksulla.

Oleskelu majoituskohteessa (yksityinen majoitus)

Majoituskohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 15.00 lähtöpäivään klo 12.00, ellei kohteen vuokranantaja tai huoltaja sovi asiakkaan kanssa toisin. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ellei majotuskohteen kuvauksessa toisin mainita.

Majoituskohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu majoituskohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä, tai mitä majoituskohdetta varattaessa on sovittu. Teltan, asuntovaunun tai muun majoitustilan käyttö majoituskohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa majoituskohteen sisätiloissa. Sähköauton lataus on kielletty, ellei siitä ole erikseen sovittu vuokranantajan kanssa.

Lemmikkieläimen tuomisesta majoituskohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläimen saa vain tuoda kohteisiin, joissa se on sallittu.

Majoituskohteen siivouksesta (vuokra-aikana ja loppusiivouksesta) huolehtii asiakas itse. Mikäli varauksen päättyessä ei loppusiivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja kohteen vuokranantaja tai huoltaja joutuu huolehtimaan siitä, on vuokranantajalla, huoltajalla tai Kainuun Rastiviikolla oikeus periä vähintään 50 € suuruinen siivousmaksu.

Oleskelu asuntola- tai lattiamajoituskohteessa

Majoituksen varausmaksuun sisältyy asuntolamajoituksen ilmoituksessa www.rastiviikko.fi sivustolla mainitut majoituskohteen tiedot. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan ja asiakkaan on tuotava ne itse. Majoituskohteen siivouksesta (vuokra-aikana ja loppusiivouksesta) huolehtii asiakas itse. Varauksen päättyessä kohteen tulee olla samassa kunnossa kuin varauksen alkaessa (roskat viety ja lattiat lakaistu). Mikäli varauksen päättyessä ei loppusiivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja Kainuun Rastiviikon majoitustoimisto joutuu huolehtimaan siitä, on Kainuun Rastiviikolla oikeus periä vähintään 50 € suuruinen siivousmaksu. Majoituskohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka kohdetta varattaessa on sovittu. Majoituskohteeseen ei saa tuoda lemmikkieläimiä. Tupakointi ei ole sallittua sisätiloissa.

Vahinkojen korvaukset ja ylivoimainen este

Asiakas on vastuussa majoituskohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen/kiinteistön vuokranantajalle tai omistajalle.

Kainuun Rastiviikko ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne), joka ei ole johtunut Kainuun Rastiviikosta ja jonka seurauksia Kainuun Rastiviikko ei ole kohtuudella voinut estää. Kainuun Rastiviikko ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki majoituskohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua vuokra-aikana aikana suoraan kohteen vuokranantajalle tai huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee ottaa yhteys Kainuun Rastiviikon majoitustoimistoon. Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Kainuun Rastiviikolle. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Kainuun käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Oikeus hintojen muutoksiin

Kainuun Rastiviikko varaa oikeuden oikaista kohteen hintatiedoissa mahdollisesti olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle ennen laskun lähettämistä.

Tietosuojaselosteen hyväksyminen

Varaamalla majoituksen hyväksyt Kainuun Rastiviikko ry:n asiakasrekisteriselosteen.

Kainuun Rastiviikko pidättää oikeudet muutoksiin.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa

Verkkopalvelun alusta onstage © 2024 online.fi