Kajaanin retkeilyreitit ja luontopolut

Julkaistu: 05.04.2024

Haluaisitko päästä retkeilemään Kainuun Rastiviikon välipäivänä?

Tähän artikkeliin on koottu Kajaanin retkeilyreitit ja niiden esittelyt. Lähteenä on käytetty kajaani.fi, visitkajaani.fi ja outdooractive.fi sivustoja. Tarkemmin reitteihin pääset tutustumaan artikkelin lopussa olevien linkkien kautta.

 

Arppen muistometsän metsäpolku

 • Reitin pituus: 2,2 km
 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: 10 km
 • Kuvaus: Arppen muistometsän metsäpolku kulkee rauhoitetulle luonnonsuojelualueella, joka muodostuu harvinaisista luonnontilaisen kaltaisista vanhoista metsistä. Arppen muistometsä on perustettu v. 1928-1951 Kajaanin kaupunginmetsänhoitajana toimineen Niilo Sakari Arppen toiveesta. Arppen muistometsä sijaitsee 5-tien varrella n. 8 km Kajaanista etelään päin. Reitillä ei ole jyrkkiä nousuja eikä laskuja, mutta polku on paikoin melko kapea. Reitin kulkemiseen kuluu reippaasti kävellen n. 40 minuuttia. Reitti soveltuu hyvin päiväretkikohteeksi mm. lapsiperheille ja ikäihmisille sekä luonnosta kiinnostuneille.

 

Eino Leino -polku 

 • Reitin pituus: 2 km
 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: noin 10 km
 • Kuvaus: Eino Leino -polku lähtee ja päättyy Eino Leino -talolle, joka sijaitsee Oulujärven rannalla Paltaniemellä, n. 10 km päässä Kajaanin keskustasta.  Reitti soveltuu myös liikuntaesteisille sekä ikäihmisille. Reitin varrella ovat seuraavat kulttuurihiestoriallisesti arvokkaat paikat: Eino Leino -talo, Keisarintalli, Lainamakasiini, Elias Lönnrotin ja Vanhan Kalevalan syntymisen muistomerkki, Kuvakirkko, Lönnbohmien sukuhauta, Lanterin puoti ja Paltaniemen kyläkoulu. Kesäaikana reitin varrella on kahvilapalveluita.

 

Erkinpolokun lähiretkeilyreitti

 • Reitin pituus: 3,5 km
 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: 4 km
 • Kuvaus: Erkin poloku on Kajaanin Heinimäessä sijaitseva luontopolku. Reitin lähtöpaikka löytyy Heinisuontien pohjoispuolelta, Kuurnan valaistulta pururadalta. Reitti kulkee Heinimäen monipuolisessa maastossa soineen ja ketoineen. Reitin varrelta löytyy myös laavu ja tulentekopaikka. Perusreitti on 3,5 km pitkä, jota voi halutessaan pidentää niityllä kulkevalla Ketopolulla. Retkeään pystyy myös keventämään hyödyntämällä alueen oikopolkuja. Reirillä on sallittu maastopyöräily.

 

Hoikanlammen kävelyreitti

 • Reitin pituus: 1,3 km
 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: noin 3 km
 • Kuvaus: Hoikanlampi on Kajaanin kaupungin kupeessa sijaitseva luontokohde, jonne kävijöitä houkuttelee veden välke, kävelypolku lammen ympäri ja kalastusmahdollisuus.

  Hoikanlampi on lähivirkistyskohde Kajaanissa, Kainuun prikaatin varuskunta-alueen laidalla, vajaa kilometri etelään Kajaani - Sotkamo -tieltä.  Alueelle pääsee sujuvasti kevyen liikenteen väyliä pitkin.  Lammen ympäri kiertää runsaan kilometrin pituinen kävelypolku.  Lammen länsirannalla on taukokatos ja nuotiopaikka, jonne on tuotava mukana omat polttopuut.

  Huom! Sijaitsee Kainuun Pyöräsuunnistusrastiviikon 2024 kilpailualueella, joten alue on osa harjoitus- ja kilpailukielto aluetta. Pyöräsuunnistuksen kilpailut käydään ma 1.7. noin klo 10-14.

 

Iso-Ruuhijärvi retkeilyreitti

 • Reitin pituus: 2 km
 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: 14 km
 • Kuvaus: Iso-Ruuhijärvi on Kajaanissa sijaitseva ulkoilu- ja virkistyskalastuskeskus ja se kuuluu Kainuun suosituimpiin virkistyskalastuskohteisiin. 

 

Kouta-Vuores -retkipolut

 • Reitin pituus: 1,2 - 16 km
 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: noin 19 km
 • Kuvaus: Kouta-Vuores retkipoluilla on neljä lähtöpaikkaa. Reittivaihtoehtoja on useita mm. 1,2 km:n reitti sekä 6-16 km:n reittejä. Retkipolut ovat erinomainen koko perheen retkikohde. Alueelta löydät useita vaihtoehtoja myös perheen pienimmille. Erityisesti Akkovaaran louhikot ja luolat sekä Paljakkakalliot Muskoviitti-kaivoksineen tarjoavat mainion koko perheen tutkimus- ja seikkailukohteen. Merkittyjä polkuja on yhteensä 18 kilometriä. Yli 2/3 poluista sijaitsee jäkälän peittämillä laakeilla kallioilla. Reitin vaaroilta ja kallioilta avautuvat upeat näkymät Suomen suurimmalle sisävesiselälle, Ärjänselälle. Polkujen varrella on lukuisia levähdyspaikkoja sekä kaksi nuotiopaikkaa. Nuotiopaikat sijaitsevat Akkovaaralla ja Paljakkakallioilla. Akkovaaran maastossa sijaitsee erillinen, melko vaativa, lasten ja perheiden seikkailu – ja luontopolku, luolakierros, joka kulkee isojen kalliopaasien, pienten luolien ja pirunpellon maisemassa.

 

Otanmäen retkeilypolku

 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: 42 m
 • Kuvaus: Otanmäen retkeilypolku yhdistää Vuolijoen kaksi tunnetuinta luontokohdetta; Talaskankaan luonnonsuojelualueen ja Otanmäen lintuvesialtaan. Otanmäen alueella on kolme taukopaikkaa, jotka jakavat reitin noin neljään samanpituiseen matkaan. Levähdyspaikkoja ovat Parttosenkankaan laavu ja Otannevan lähellä oleva pöytä-penkki -yhdistelmä.

 

Pirunvaaran lähiretkeilyreitti

 • Reitin pituus: n. 3 km suuntaansa
 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: noin 3 km
 • Kuvaus:Lohtajan Satumaantieltä lähtevä lähiretkeilyreitti kuljettaa retkeilijän metsäpolkuja pitkin Pirunvaaralle. Vaaralle tultaessa helppokulkuinen polku kulkee upean kuusimetsän halki ja vaaran päältä aukeaa näkymä Sokajärvelle, ja saattaa retkeilijä löytää luonnon luoliakin. Nuotiopaikalla vaaran päällä voi nauttia retkieväistä luonnon keskellä. Polttopuut ovat valmiina nuotiopaikalla.

  Reitin pituus on n. 3 kilometriä suuntaansa. Pysäköintipaikka löytyy aivan reitin lähtöpaikan vierestä, Sokajärventien ja Satumaantien risteyksen tuntumasta. Polulla voi kulkea niin jalkaisin kuin maastopyörälläkin.

 

Pöllyvaaran lähiretkeilyreitti

 • Reitin pituus: 3 km ja 5 km
 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: noin 1 km
 • Kuvaus: Pöllyvaaran 5 kilometrin retkeilyreitti sekä 3 kilometrin kuntopolku tarjoavat helpon retkikohteen lähellä Kajaanin keskustaa. Pöllyvaaralla on vanhaa, tunnelmallista havu-metsää sekä vaihteleva maasto. Reitti kulkee pääosin metsäpolkuja. Pöllyvaaran alueella kuusikkopolut ovat juurakkoisia. Reitillä on kaksi kyläyhdistyksen ylläpitämää laavua Pöllyvaaralla sekä Lukkarinnurmessa. Reitillä on sallittu maastopyöräily.

 

Renforsin Lenkki

 • Reitin pituus: 9,2 km
 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: keskustassa
 • Kuvaus: Renforsin lenkki kiertää Kajaanin jokivarren läheisyydessä pyöräteitä ja puistopolkuja pitkin ja sen varrella on useita levähdyspaikkoja. Koko reitin pituus on 9,2 kilometriä. Lenkin varrella on informaatiotauluja kiinnostavista nähtävyyksistä ja henkilöistä.

  Reitillä ei ole jyrkkiä nousuja eikä laskuja, ja polku on koko matkaltaan leveä ja tasainen. Näin ollen reitti soveltuu myös liikuntaesteisille sekä ikäihmisille. Reitin kulkemiseen kuluu aikaa reippaasti kävellen n. 1,5-2 tuntia. Reitti soveltuu hyvin päiväretkikohteeksi mm. matkailijoille ja Kajaanin historiasta kiinnostuneille.

 

Sairaalanrinteen terveysmetsä:

 • Reitin pituus: 120 m
 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: noin 1,5 km
 • Kuvaus: Sai­raa­lan­rin­teen ter­veys­met­sä si­jait­see Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan vie­rei­ses­sä met­säs­sä. Esteetön 120 m pit­kä puu­ra­ken­tei­nen reit­ti on tarkoitettu kaikkien käyttöön.

  Reit­ti vie es­teet­tö­mäl­le laa­vul­le, jos­sa on nuo­tio­paik­ka ja is­tui­mia kol­mes­sa eri kor­keu­des­sa. Nuo­tio­pai­kal­la on polt­to­pui­ta. Es­teet­tö­män rei­tin var­rel­la on puu­ra­ken­tei­nen le­väh­dys­paik­ka, jos­sa on myös kol­men kor­keu­den is­tui­met se­kä opas­te ais­ti­har­joi­tus­ten te­ke­mi­seen. Aluet­ta kier­tää li­säk­si noin 1 km pi­tui­nen kun­to­ra­ta (tal­vel­la la­tu), jos­sa on jyrk­kiä nou­su­ja ja mui­ta es­tei­tä. Met­sän kes­kel­lä me­nee pol­ku. Kun­to­reit­ti ja -pol­ku ei­vät ole es­teet­tö­miä.

 

Talaskankaan retkeilypolku:

 • Reitin pituus: 12 km
 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: 49 km tai noin 63 km
 • Kuvaus: Talaskankaan retkeilypolku sijaitsee Kajaanin, Sonkajärven ja Vieremän alueella. Retkeilypolku on suojelualuetta, jonka pinta-ala on noin 3500 hehtaaria. Reitille voi lähteä joko Talaskankaalta tai Jyleikönkankaalta. Reitti on 12 kilometrin mittainen. Maastoltaan helppokulkuinen Talaskankaan retkeilypolku kulkee luonnontilaisella erämaa-alueella Talaskanaan suojelumetsässä. Alueelle ovat tunnusomaisia kuusivaltaiset metsät ja ojittamattomat suot. Retkeilyreitin varrella on kolme laavua.

 

Vimpelinlammen ulkoilureitti 

 • Reitin pituus: 2,5 km
 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: noin 3,5 km
 • Kuvaus: Vimpelinlammen puistoalueen helppokulkuinen ulkoilureitti taukopaikkoineen esittelee monimuotoista lähiluontoa parhaimmillaan. Kesällä 2022 kunnostettu Vimpelinlammen kierros on helppokulkuinen virkistyskohde Kajaanin keskustan läheisyydessä. Leveä, tasainen sekä vähän korkeuseroja sisällään pitävä reitti soveltuu myös liikuntarajoitteisille ja lastenvaunujen kanssa liikkuville. Reitillä voi kulkea jalkaisin, sauvakävellen, pyöräillen. Vimpelinlammella on erillisellä tulentekopaikalla varustettu kotalaavu sekä hiekoitettu ranta-alue ja rantalentiskenttä. Nautinnollisen tauon varmistat ottamalla mukaan omat polttopuut. Lammen kiertävälle rengasreitille voi tulla ja poistua useasta kohdasta.

 

Vimpelinvaara

 • Reitin pituus: 4 km
 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: noin 2 km
 • Kuvaus: Vimpelinvaaran monipuoliset mahdollisuudet houkuttelevat liikkumaan! Vaaralta löytyy kuntopolku, frisbeegolfrata, laskettelurinne sekä nuotiopaikka. Vimpelinvaaralla kulkee n. 4 kilometrin mittainen kehäreitti, joka toimii talvisin hiihtolatuna. Lisäksi alueella risteilee useita polkuja, niitä hyödyntämällä voi helposti suunnitella itselle sopivan mittaisen lenkin.

  Huom! Sijaitsee Kainuun Pyöräsuunnistusrastiviikon 2024 kilpailualueella, joten alue on osa harjoitus- ja kilpailukielto aluetta. Pyöräsuunnistuksen kilpailut käydään su 30.6. noin klo 10-14 ja ma 1.7. noin klo 10-14.

 

Ärjänsaari

 • Reitin pituus: 10 km
 • Etäisyys Kajaanin keskustasta: Oulujärvellä linnuntietä noin 16 km
 • Kuvaus: Ärjänsaari sijaitsee Kajaanin kaupungin alueella Oulujärven Ärjänselällä. Kajaanin keskustasta on Ärjänsaareen linnuntietä matkaa noin 16 kilometriä. Lähialueiden venesatamia ovat Ruunaniemi (3 km), Koutaniemi (7,5 km), Paltaniemi (17,5 km) ja Kajaanin Kalkkisilta.

  Ärjänsaari on lumoava retkeily- ja rantakohde Oulujärvellä, jossa kohtaat pitkiä hiekkarantoja ja jyrkkiä törmiä. Ärjän polut ovat helppokulkuisia ja soveltuvat koko perheelle. Ärjänsaari on Metsähallituksen luontopalveluiden ylläpitämä perusteilla oleva luonnonsuojelualue keskellä Oulujärveä. Saarella on kuitenkin jo pitkät perinteet virkistyskäytössä.  Ärjä tarjoaa mahdollisuuden hienoihin luonnon sääesityksiin saaren korkeilta hiekkaterasseilta. Paahtava aurinko, kumeasti jyrisevä ukkonen ja lempeä kesätuuli ovat aitoja paratiisisaaren elämyksiä.

  Muut polut tarjoavat mahdollisuuksia eri mittaisiin retkiin. Ärjänsaaressa risteilee useita polkuja. Koko saaren kiertävä polku on noin 10 km pitkä, mutta retken voi lyhentää itselleen sopivaksi käyttämällä erilaisia reittivaihtoehtoja. Polut ovat helppokulkuisia, kosteisiin kohtiin on rakennettu pitkospuut.

Tutustu tarkemmin reitteihin ja niiden karttoihin seuraavilla sivustoilla:

 

Verkkopalvelun alusta onstage © 2023 online.fi