Kainuun Rastiviikko digiaikaan -hanke 2019-2021

Kainuun Rastiviikko digiaikaan -hanke on Rastiviikon digitaalisten palveluiden kehittämiseksi suunniteltu kehittämishanke. 

Kainuun Rastiviikkoa on järjestetty jo yli 50 vuoden ajan 1966 lähtien aina heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Se on yksi Suomen suurimmista urheilutapahtumista keräten vuosittain Kainuuseen 5000-7500 eri kävijää. Päiväkävijämääränä laskettuna koko tapahtuman kävijämäärä viikon aikana on vuosittain 20 000 - 30 000 kävijää. Kävijämäärä on pysynyt viime vuosina tasaisena. Tapahtuma on Kainuun alueelle aluetaloudellisesti varsin merkittävä jättäen alueelle vuosittain 1-2 miljoonaa euroa. Suurin osa tapahtuman osallistujista (noin 95%) tulee tapahtumaan alueen ulkopuolelta joko muualta Suomesta tai ulkomailta.

Kainuun Rastiviikon kehittämisestä ja järjestämisen koordinoinnista vastaa Kainuun Rastiviikko ry. Yhdistyksen jäseninä ovat Rastiviikkoa vuorovuosin järjestävät seurat: Kajaanin Suunnistajat, Kuhmon Peurat, Puolangan Ryhti, Sotkamon Jymy ja Suomussalmen Rasti.  

Mikäli Kainuun Rastiviikko halutaan pitää tulevaisuudessa Kainuuseen matkailijoita houkuttelevana ja järjestelyiltään huipputason tapahtumana, niin tapahtuman järjestelyt ja palvelut vaativat nyt merkittäviä panostuksia digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Tällä hetkellä Rastiviikon lähes kaikki digitaaliset palvelut ovat jo vanhanaikaisia sekä lisäksi Rastiviikolta puuttuu uudenaikaisia toimintatapoja ja palveluita.

Hankkeen tavoitteet ovat:

1) verkkosivuston (sis. verkkokauppa) kokonaisvaltainen uudistaminen nykyaikaiseksi ja tulevaisuus huomioiden

2) tapahtuman majoitusvälitystoiminnan ja -järjestelmän kehittäminen nykyaikaiseksi ja tulevaisuuden muutoksia tukevaksi

3) tapahtuman graafisen ilmeen suunnittelu

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen aikana uudistetaan tapahtuman verkkosivut (sis. verkkokauppa), kehitetään tapahtuman majoitusvälitystoimintaa ja suunnitellaan tapahtumalle graafinen ilme.

Hankkeeseen suunniteltiin Kainuun Rastiviikon digitaalista kehittymistä tukevia lisätoimenpiteitä, jotta hankkeelle myönnetty tuki voitaisiin hyödyntää täysimääräisenä. Lisätoimenpiteiden toteuttamiseksi hankkeeseen tehtiin muutoshakemus keväällä 2021.

Hankkeen lisätoimenpiteiden kokonaisuus koostuu kolmesta toimenpiteestä:

1) Uutiskirjepalvelun perustaminen ja testaaminen

2) Kainuun Rastiviikon esittelyvideoiden kuvaaminen

3) Viestinnän ja digitaalisen markkinoinnin kehittäminen käyttäen asiantuntija-apua ja koulutusta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 26 950 €, hanketta rahoittaa Elävä Kainuu leader ja Oulujärvi leader.
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Kainuun viiteen kuntaan: Kajaani, Kuhmo, Puolanka, Sotkamo ja Suomussalmi. 
Hankkeen toteutus aika on 1.3.2019 - 31.12.2020, toteutusaikaan on haettu jatkoa muutoshakemuksella, hankkeen uusi toteutusaika päättyy 31.12.2021.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen aikana saatiin kehitettyä digitaalisia välineitä tapahtuman ulkoiseen viestintään ja tapahtuman toimintojen tueksi. Hankkeessa uudistettu verkkosivusto on nykyaikainen ja aiempaa sivustoa selkeämpi. Verkkosivusto on koettu aiempaa sivustoa käyttäjäystävällisemmäksi niin sivuston käyttäjien kuin sivuston ylläpidon näkökulmasta. Osana verkkosivustouudistusta uusille verkkosivuille toteutettiin verkkokauppa, jossa on nykyaikaiset verkkomaksumahdollisuudet. Majoitusvälitystoiminta on kehittynyt uuden majoitusvarausjärjestelmän myötä nykyaikaisemmaksi ja paremmin tapahtuman asiakkaita sekä majoitusta vuokraavia henkilöitä palvelevaksi. 

Hankkeen aikana tapahtuman graafinen ilme uudistettiin nykyaikaiseksi. Uudistuksen yhteydessä graafisesta ilmeestä laadittiin ohjeisto, joka tukee tapahtuman digitaalista kehitystä. Graafisen ilmeen uudistamiseen sisältyi myös viestintä- ja markkinointimateriaalien suunnittelu uuden graafisen ilmeen mukaisesti ja nämä materiaalit toimivat pohjana vuosittain viestintä- ja markkinointimateriaalin tuottamisessa.

Lisätoimenpiteiden osalta hankkeen aikana otettiin käyttöön uutiskirjepalvelu. Palvelua ja sen toimivuutta testattiin. Valittu uutiskirjepalvelu todettiin hankkeen aikana tapahtuman tarpeisiin sopivaksi ja uutiskirjepalvelu jää hankkeen jälkeen käyttöön. Hankkeen aikana kesällä 2021 kuvattiin tapahtuman esittelyvideoita. Esittelyvideoita on lisätty ja tullaan lisäämään Kainuun Rastiviikon uudistetuille verkkosivuille. Lisäksi esittelyvideoita on julkaistu ja tullaan julkaisemaan jatkossa Kainuun Rastiviikon sosiaalisen median kanavissa. Digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseen hyödynnettiin hankkeen aikana asiantuntija-apua sekä asiantuntijan toteuttamaa koulutusta. Kokonaisuus koostui ammattilaisen toteuttamasta verkkojalanjälkimittauksesta ja mittauksen pohjalta esitetyistä kehittämiskohteista. Mittauksen tuloksia hyödynnetään jatkossa verkkosivuston optimoinnissa ja kehittämisessä. Kokonaisuuden yhtenä osana toteutettiin asiantuntijan kanssa koulutus sisältömarkkinoinnista ja maineenhallinnasta sosiaalisen median kanavissa.

Hankkeen aikana kehitetyt digitaaliset palvelut ja välineet ovat käytössä tapahtuman järjestämisessä hankkeen jälkeen useiden vuosien ajan. Hankkeen myötä tapahtuman palvelut ovat nyt nykyaikaiset asiakkaiden sekä järjestäjän näkökulmasta tarkasteltuna. Uudistetuilla digitaalisilla välineillä pystymme jatkossa palvelemaan tapahtuman asiakkaita ja sidosryhmiä merkittävästi paremmin.

Lisätietoja: Minna Rönkkö, puh. 044-5123517
Sähköpostiosoite: info@rastiviikko.fi 

 

                           

Verkkopalvelun alusta onstage © 2024 online.fi