Markkinointirekisteriseloste

Päivitetty 15.2.2024

TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAINEN REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Kainuun Rastiviikolla haluamme pitää hyvää huolta asiakkaidemme henkilötiedoista, joita keräämme, saamme, käsittelemme ja säilömme. Lisäksi haluamme, että asiakkaillamme on mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa ja tarvittaessa tulla unohdetuksi.

Jotta henkilö voi ottaa vastaan markkinointi-, tiedotus- ja mainosmateriaaliamme, on hänen hyväksyttävä tässä tietosuojaselosteessa kuvatut tiedonkeruu- ja käsittelymenetelmät. Keräämme henkilötietoja, jotta markkinointi ja tiedottaminen ajankohtaisiin asioihin liittyen olisi sujuvaa ja vaivatonta.

Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi Kainuun Rastiviikko ry

Y-tunnus 2524242-8

Osoite Urho Kekkosen katu 4 B, 87100 Kajaani

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi Jukka Liuha

Puhelinnumero +358 44 7679533

Sähköpostiosoite jukka.liuha@rastiviikko.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kainuun Rastiviikko ry on Kainuun Rastiviikkoa järjestävien kainuulaisten suunnistusseurojen yhdistys. Sen jäseninä ovat rastiviikkoa vuodesta 1983 vuorovuosin järjestäneet seurat: Kajaanin Suunnistajat, Kuhmon Peurat, PuolanganRyhti, Sotkamon Jymy ja Suomussalmen Rasti.

Kainuun Rastiviikko ry on Suomessa rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys. Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietojakerätään ja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, tapahtumaan ilmoittautumisen, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin, laskutuksen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden ja turvallisuuden mahdollistamiseksi.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää henkilötietoja, joita ovat muun muassa nimi, osoite, kotipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut markkinointirekisterin hoitamisee ntarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, yleisesti saatavilla olevista Internet-lähteistä tai muista mahdollisista julkisista tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritiedot voidaan siirtää määritellylle henkilötietojen käsittelijälle eli maksulliseen uutiskirje palveluun, jonka kanssa Kainuun Rastiviikolla on sopimustietojen käsittelystä.

Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EEA-alueen ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla voidaan tehdä profilointia. Kainuun Rastiviikon käyttämä uutiskirjeohjelma käyttää hyväkseen evästeitä, joiden avulla voimme seurata muunmuassa sitä, kuka uutiskirjeen on avannut, mihin aikaan ja kuinka monta kertaa.Tämän avulla voimme pyrkiä ennustamaan, uutiskirjeen vastaanottajan tulevaa käyttäytymistä, mieltymyksiä ja kiinnostuksen kohteita, mikä kaikki on profilointia.

Profiloinnin avulla pystymme analysoimaan ja kehittämään toimintaamme ja markkinointiamme sekä kohdentamaan mainossisältöä. Rekisterin tiedoilla ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen säilytyspaikka ja -aika

Henkilötietoja säilytetään uutiskirje palvelussa, joka sijaitsee EU-alueella. Tietojensuojaus on järjestetty käyttäjätunnus-salasana -menetelmällä. Käyttäjätunnukset luovutetaan Kainuun Rastiviikon henkilökunnalle. Tietoja säilytetään niin kauan, kunperuste sille on voimassa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröidyillä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansatai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Kainuun Rastiviikon oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta

Kehitämme tapahtumaamme ja toimintaamme jatkuvasti. Aina, kun jokin asia muuttuu, päivitämme tätä selostetta tarpeen mukaan. Lisäksi lainsäädännön muutokset voivat pakottaa meidät muuttamaan tai tarkentamaan tätä tietosuojaselostetta.

Verkkopalvelun alusta onstage © 2023 online.fi