MEDIATIEDOTE 30.4.2021

Kainuun Rastiviikko -suunnistusviikko ja 1. Kainuu Trail -polkujuoksu pyritään järjestämään poikkeavin järjestelyin heinäkuun alussa 2021

Maailman toiseksi vanhin suunnistusviikko 53. Kainuun Rastiviikko pyritään järjestämään koronavirustilanteen mukaisin poikkeusjärjestelyin heinäkuun alussa 4.-9.7.2021 Suomussalmella. Kilpailukeskuksena toimii Haverisen hiihtokeskuksen alue ja suunnistusalueena sitä ympäröivät hienot ja nopeakulkuiset mäntykangasmaastot.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Kainuu Trail Hossa National Park 3.7.2021 -polkujuoksu pyritään myös järjestämään koronavirustilanteen mukaisin poikkeusjärjestelyin lauantaina 3.7.2021 Hossan kansallispuistossa. Kilpailukeskuksena toimii Hossan luontokeskus ja polkujuoksijat pääsevät näkemään yhden päivän aikana kattauksen Hossan hienoimmista polkujuoksupoluista ja nähtävyyksistä.

– Olemme seuranneet koronavirukseen liittyvää tilannetta tiivisti viimeisen vuoden ajan ja miettineet samaan aikaan kattavasti erilaisia vaihtoehtoja kilpailuiden turvalliseen järjestämiseen liittyen. Olemme myös valmistelleet konkreettisesti kilpailuiden terveysturvallisuussuunnitelmaa viime vuoden syksystä lähtien, Rastiviikon pääsihteeri ja Kainuu Trail -polkujuoksun kilpailunjohtaja Jukka Liuha kertoo.

– Kilpailuiden järjestämisen mahdollisuutta on selvitetty moneen kertaan kuluneen kevään aikana, mutta vasta nyt viimeisen kuukauden aikana yleinen epidemiatilanne on alkanut selvemmin helpottamaan ja meidän kilpailuiden kaltaisten tapahtumien järjestäminen heinäkuun alkupuolella näyttäisi turvalliselta, tarkentaa Liuha. Olemme myös varautuneet siihen, että emme pääse tapahtumia järjestämään, jos koronavirustilanne heikkenee ja rajoitustoimia tiukennetaan uudestaan, mutta tällä hetkellä tilanne näyttää kohtalaisen hyvälle.

– Keskusteltuamme viimeksi tämän viikon aikana kilpailuiden järjestämisen mahdollisuudesta Kainuun alueen terveysviranomaisten ja tapahtumien järjestämispaikkakunnan Suomussalmen keskeisten yhteistyötahojen kanssa olemme nyt edelleen jatkamassa kilpailuiden valmisteluja suunnitelmien mukaisesti, Kainuun Rastiviikon kilpailunjohtaja Pirjo Neuvonen avaa. Olemme suunnitelleet jo kilpailuiden järjestämiseen vahvoja rajoituksia ja poikkeavia toimenpiteitä, jotta osallistujien, talkoolaisten ja paikallisten asukkaiden terveys pystytään turvaamaan maksimaalisen hyvin.

– Tulemme tiedottamaan kilpailuiden terveysturvallisen toteuttamisen toimenpiteistä ja järjestelyistä touko-kesäkuun aikana tulevissa tiedotteissamme, verkkosivuillamme, sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeissämme sekä lisäksi kaikille osallistujille sähköpostitse lähetettävissä ennakko-ohjeissa, Neuvonen ja Liuha summaavat.

Lisätietoa:
www.rastiviikko.fi
www.kainuutrail.fi

 

MEDIATIEDOTE 27.4.2020

Kainuun Rastiviikko ja 1. Kainuu Trail -tapahtumat järjestetään vuonna 2021 


Maailman toiseksi vanhin suunnistusviikko ja yksi Suomen suurimmista suunnistuksen päätapahtumista 53. Kainuun Rastiviikko siirtyy koronavirustilanteen takia vuodella eteenpäin. Kainuun Rastiviikko järjestetään 4.-9.7.2021 Suomussalmella. Alun perin Kainuun Rastiviikko oli tarkoitus järjestää 28.6.-3.7.2020.

Siirrosta päättivät yksimielisesti yhdessä Kainuun Rastiviikkoa hallinnoiva Kainuun Rastiviikko ry, tapahtuman järjestävä seura Suomussalmen Rasti ja Suomen Suunnistusliitto. Lisäksi päätöksiin ja tiedottamiseen liittyen haluttiin toimia yhtenevästi Fin5-suunnistusviikon kanssa, joka oli tarkoitus järjestää 5.-10.7.2020 Kuusamo-Posio -alueella.

– Olemme seuranneet koronavirukseen liittyvää tilannetta tiivisti maaliskuun alkupuolelta lähtien ja miettineet kattavasti erilaisia vaihtoehtoja tapahtuman järjestämiseen liittyen, mutta jo ennen viime viikon torstaina Suomen hallituksen tekemää päätöstä meidän oli pakko valmistella päätös tapahtuman siirtämisestä seuraavalle vuodelle, kertoo Kainuun Rastiviikko ry:n puheenjohtaja Marko Horneman.

– Kainuun Rastiviikon kaltaisen 4000-5000 eri osallistujan tapahtuman järjestämiseen näissä poikkeusoloissa olisi liittynyt todella paljon erilaisia riskejä yleisön, osallistujien, talkoolaisten ja kainuulaisen väestön terveyden kannalta sekä tapahtuman taloudellisen onnistumisen osalta, joten tapahtuman järjestäminen ei olisi ollut mitenkään mahdollista, vaikka mahdollisuus järjestämiseen olisikin tullut, tarkentaa Kainuun Rastiviikon kilpailunjohtaja Pirjo Neuvonen.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Kainuu Trail Hossa National Park 27.6.2020 -polkujuoksutapahtuma siirtyy myös vuodella eteenpäin. Kainuu Trail Hossa National Park -polkujuoksu järjestetään 3.7.2021 Hossan kansallispuistossa.

– Katsoimme tässä yhteydessä turvallisimmaksi vaihtoehdoksi myös Kainuu Trail -tapahtuman siirtämisen vuodella eteenpäin, vaikka tapahtuman osallistujamäärä olisi jäänyt alle 500 osallistujan. Tällä toimenpiteellä pystymme minimoimaan erityisesti terveydelliset riskit, koska emme halua vaarantaa tapahtuman osallistujien, talkoolaisten tai kainuun alueen väestön terveyttä, kertoo polkujuoksutapahtuman kilpailunjohtaja sekä Kainuun Rastiviikon pääsihteeri Jukka Liuha.

– Onhan tämä poikkeustilanne aluetalouteen valtava isku Kainuun alueelle, kun pelkästään Kainuun Rastiviikon ja Kainuu Trail -tapahtumien osalta yhteensä noin 2,5 - 3 miljoonan euron tulovirta jää toteutumatta Kainuun alueelle - tähän, kun lisätään kaikki muut Kainuun alueen isot tapahtumat, niin vaikutukset ovat varsin mittavat, Liuha jatkaa.

Molemmissa tapahtumissa ilmoittautuneiden osallistujien ilmoittautumiset siirtyvät vuoteen 2021, koska Kainuun Rastiviikko ja Kainuu Trail pitävät jo toteutuneet ilmoittautumiset ja alkuperäiset osallistumismaksut voimassa. Uusien ilmoittautumisten ja mahdollisten perumisten osalta asioista tiedotetaan myöhemmin tapahtuman verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Siirrosta johtuen kaikki seuraavien vuosien tapahtumat siirtyvät vuodella eteenpäin seuraavasti:
1. Kainuu Trail Hossa National Park 3.7.2021
53. Kainuun Rastiviikko 4.-9.7.2021 Suomussalmi
54. Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2022 Puolanka
55. Kainuun Rastiviikko 2.-7.7.2023 Kuhmo
56. Kainuun Rastiviikko 30.6.-5.7.2024 Kajaani

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Kainuun Rastiviikko ry:n puheenjohtaja Marko Horneman, p. 0400 187 656 , marko.horneman@gmail.com

Kainuun Rastiviikko 2020 -tapahtuman kilpailunjohtaja Pirjo Neuvonen, p. 044 761 3886, kilpailunjohtaja@rastiviikko.fi

Kainuu Trail 2020 -tapahtuman kilpailunjohtaja ja KRV2020-tapahtuman pääsihteeri Jukka Liuha, p. 044 7679 533, jukka.liuha@rastiviikko.fiMEDIATIEDOTE 20.3.2020

 

Kainuun Rastiviikko ja Kainuu Trail -tapahtumien järjestelyt jatkuvat toistaiseksi normaalisti

Kainuun Rastiviikko ry, Suomussalmen Rasti ry ja Kainuun Rastiviikko 2020 järjestelytoimikunta ovat yhdessä päättäneet, että tulevan kesän Rastiviikon järjestelyt jatkuvat toistaiseksi suunnitelmien mukaan. 53. Kainuun Rastiviikko on tarkoitus järjestää 28.6.-3.7.2020 Suomussalmen Haverisessa.

- Tällä hetkellä tapahtuman järjestelyt ovat käynnissä aivan normaaliin tapaan, jotta tapahtuma pystytään kesällä toteuttamaan samalla laadukkuudella kuin aina ennenkin, kilpailunjohtaja Pirjo Neuvonen kertoo. Seuraamme toki tiiviisti koronaviruksen tilannetta ja sitä, millaisia vaikutuksia hallituksen tulevilla päätöksillä on tapahtuman järjestämiseen liittyen, Neuvonen tarkentaa.

Kainuun Rastiviikko ry:n järjestämän Kainuu Trail 2020 -polkujuoksutapahtuman järjestelyt jatkuvat myös toistaiseksi suunnitelmien mukaan. Järjestyksessään ensimmäinen Kainuu Trail Hossa National Park Finland -polkujuoksutapahtuma on tarkoitus järjestää lauantaina 27.6.2020 Hossan kansallispuistossa.

- Polkujuoksun järjestelyt ovat tällä hetkellä täysin aikataulussaan ja tapahtuman suunnittelua jatketaan koronaviruksen tilannetta tiiviisti seuraten, kertoo tapahtuman kilpailunjohtaja ja ratamestari Jukka Liuha.

- Molempien tapahtumien osalta tulemme huomioimaan ennakkojärjestelyissämme osallistujien terveyden ja turvallisuuden, myös Kainuun Rastiviikon pääsihteerinä toimiva Liuha taustoittaa.

Koronaviruksen takia Suomen hallituksen asettamat rajoitustoimet muun muassa tapahtumien järjestämiseen ovat voimassa 13. huhtikuuta asti.

Tiedotamme seuraavan kerran sekä Kainuun Rastiviikon että Kainuu Trail -tapahtuman järjestelyjen tilanteesta viimeistään huhtikuun loppupuolella.

Kainuun Rastiviikko ry
Suomussalmen Rasti ry
Kainuun Rastiviikko 2020 järjestelytoimikunta

 

 

MEDIATIEDOTE 5.2.2020

 

Rastiviikko etsii kiivaasti majoituskohteita Suomussalmelle saapuville 4500-5000 asiakkaalle

53. Kainuun Rastiviikko suunnistetaan Suomussalmen Haverisessa 28.6.-3.7.2020. Haverisen hiihtokeskuksessa olevaan kilpailukeskukseen odotetaan saapuvan koko viikon aikana  yhteensä 4500-5000 eri kävijää.
- Juuri nyt helmikuussa kaikenlaisten majoituskohteiden tarve on erittäin suuri, jotta asiakkaamme uskaltavat ja pystyvät ilmoittautua tapahtumaan kertoo kilpailu- ja majoitustoimiston vastaava Minna Rönkkö. Mikäli meillä ei ole riittävästi hyviä majoituskohteita tapahtuman lähialueella tarjolla, niin helposti suunnistajat valitsevat jonkun muun tapahtuman; joten siinä mielessä juuri nyt kohteiden saaminen välitykseen olisi todella tärkeää, koska seuraava edullisempi ilmoittautumisporras tapahtumaan päättyy nyt helmikuun lopussa, Rönkkö tarkentaa.

Rastiviikon kävijöille etsitään Suomussalmen lähialueelta muun muassa loma-asuntoja, omakotitaloja, kerrostalo- ja rivitalohuoneistoja, kesämökkejä ja vaikkapa metsästysmajoja.
- Nykyään kysytään paljon myös 1-2 hengen majoituksia, joten vuokralle voi tarjota suunnistajien majoittamiseen myös yksittäisen huoneen, pihamökin tai muun vastaavan kohteen; kohde tai kiinteistö voi olla samaan aikaan myös vuokraajan omassa käytössä. Tällöin on toki huomioitava, että yhteiset tilat kuten keittiö, olohuone, wc ja peseytymistilat ovat vuokraajan sekä vuokralaisen yhteisessä käytössä, Rönkkö tarkentaa.

Erityisen kiinnostavia ovat Rönkön mukaan alle 50 kilometrin päässä kilpailukeskuksesta olevat 4-6 hengen kohtuuhintaiset majoituskohteet, koska suuri osa Rastiviikolle saapuvista ovat lapsiperheitä tai kaveriporukoita. Myös kauempana sijaitsevia majapaikkoja otetaan välitykseen, sillä kysyntää sopivasti hinnoitelluille majoituskohteille on paljon. 

Vilkkain majoituksien varausaika on käynnissä, joten kannattaa toimia nyt helmikuussa. Kainuun Rastiviikko 2020 tekee sopimukset vuokrauksesta majoituskohteiden omistajien kanssa. Toimeksiantosopimuksia löytyy muun muassa Suomussalmen matkailutoimistolta Jalonniemestä, verkkosivuiltamme tai sitten suoraan kysymällä majoitustoimistostamme: KRV2020 Majoitustoimisto, postiosoite: Ketunpolku 1, 87100 Kajaani, puhelin: +358 44 512 3517, sähköposti: majoitus@rastiviikko.fi.

 

 

MEDIATIEDOTE 10.10.2019

 

Rastiviikko toi kesällä Sotkamoon ja Kainuuseen 6 päivän ajaksi yhteensä yli 35 000 kävijää

52. Kainuun Rastiviikko 30.6.-5.7.2019 oli tapahtumahistorian neljänneksi suurin tapahtuma keräten 4379 eri suunnistajaa Sotkamoon ja Kainuuseen. Suunnistajien lisäksi paikan päällä oli yleisöä/huoltajia/talkoolaisia/yhteistyökumppaneita yms. noin 1500 henkilöä, joten yhteensä tapahtumaan osallistui noin 6000 eri henkilöä. Kumulatiivisesti laskettuna koko viikon kävijämäärä (4 tapahtumapäivää + 2 välipäivää) oli 36 000 kävijää.

Rastiviikko onnistui kaiken kaikkiaan erinomaisesti, kun asiakkailta kerätyn tapahtuman palautekyselyn arvosana oli kaikkien tapahtuman osa-alueiden osalta yli 4 (hyvä) arvosteluasteikolla 1-5 (heikko - erittäin hyvä). Koskaan aiemmin tapahtuman lähihistoriassa (2009-2019) tapahtuman kaikki osa-alueet eivät ole saaneet yli 4 arvosanaa, joten voidaan puhua kyllä erittäin onnistuneesta tapahtumasta, PääsihteerJukka Liuha hehkuttaa.

KRV 2019 kilpailunjohtaja Janne Kankainen nostaa tämän vuoden erityisen onnistumisen mahdollistajaksi Sotkamon Jymyn keräämän hienon, nuorekkaan ja innokkaan tapahtumaorganisaation. Hienointa tämän vuoden järjestelyissä oli seurata kuinka erityisesti nuoret seuran jäsenet osallistuivat Rastiviikon talkoisiin suurella innolla - tämä luo pohjaa myös tulevien vuosien suurtapahtumille - esimerkiksi jo ensi vuonna Sotkamossa järjestettävälle Leimaus-leirille.

53. Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 2020 etsii majoituskohteita 4500-5000 asiakkaalle

53. Kainuun Rastiviikko suunnistetaan Suomussalmen Haverisen alueella 28.6.-3.7.2020. Tapahtumaan odotetaan osallistuvan yhteensä noin 4500-5000 eri kävijää, joista 3500-4000 eri suunnistajaa sekä lisäksi muuta yleisöä noin 1000 henkilöä, joten kohtuuhintaisten majoituskohteiden tarve on jälleen erittäin suuri.

Haemme Suomussalmen lähialueelta asuntoja, omakotitaloja, kesämökkejä, metsästysmajoja ym. majoituskohteita vuokrattavaksi suunnistajille ja heidän perheilleen, kertoo kilpailu- ja majoitustoimiston vastaava Minna Rönkkö. Nykyään kysytään paljon 1-2 hengen majoituksia, joten vuokralle voi tarjota suunnistajien majoittamiseen myös yksittäisen huoneen tai pihamökin/vastaavan, jolloin asunto/kiinteistö voi olla samaan aikaan myös vuokraajan omassa käytössä. Tällöin on toki huomioitava, että yhteiset tilat kuten keittiö, olohuone, wc ja peseytymistilat ovat vuokraajan sekä vuokralaisen yhteisessä käytössä, Rönkkö tarkentaa.
Myös suunnistusseurat tarvitsevat isompia majoituskohteita, kuten entisiä kyläkouluja. Erityisen kiinnostavia ovat alle 50 kilometrin päässä kilpailukeskuksesta (Haverisen hiihtokeskus, Haverisentie 7, 89600 Suomusalmi) sijaitsevat 4-6 hengen kohtuuhintaiset majoituskohteet, koska suuri osa Rastiviikolle saapuvista on lapsiperheitä. Myös kauempana sijaitsevia majapaikkoja otetaan välitykseen, sillä kysyntää sopivasti hinnoitelluille majoituksille on paljon. Majoitusta tarvitaan lähes poikkeuksetta koko suunnistusviikon ajalle 27.6.-4.7.2020 (la-la).

Sopivia majoituskohteita voi tarjota Rastiviikon majoitustoimistoon. Vilkkain majoituksen kysely- ja varausaika on jo käynnissä, joten kannattaa toimia nopeasti. Kainuun Rastiviikko 2020 tekee sopimukset vuokrauksesta kiinteistöjen omistajien kanssa. KRV2020 Majoitustoimisto, postiosoite: Kisatie 28, 87250 Kajaani, puhelin: +358 44 512 3517, sähköposti: majoitus@rastiviikko.fi.

KRV2020 tapahtumapäivät:

Sunnuntai 28.6.2020: 1. Osakilpailu (Kilpailukeskus Haverinen, Haverisentie 7,  Suomusalmi)
Maanantai 29.6.2020: Välipäivä
Tiistai 30.6.2020: 2. Osakilpailu (Kilpailukeskus Haverinen, Haverisentie 7,  Suomusalmi)
Keskiviikko 1.7.2020: Välipäivä
Torstai 2.7.2020: 3. Osakilpailu (Kilpailukeskus Haverinen, Haverisentie 7,  Suomusalmi)
Perjantai 3.7.2020: 4. Osakilpailu (Kilpailukeskus Haverinen, Haverisentie 7,  Suomusalmi)

Lisätietoja:
Pääsihteeri Jukka Liuha, +358 44 7679 533, jukka.liuha@rastiviikko.fi
2020 Kilpailunjohtaja Pirjo Neuvonen, +358 44 585 9700, pirjoan.neuvonen@gmail.com
KRV-toimisto, puhelin: +358 44 512 3517, info@rastiviikko.fi
Verkkosivut: www.rastiviikko.fi

 

Verkkopalvelun alusta onstage © 2022 online.fi