Vuokranantaja sitoutuu noudattamaan näitä alla mainittuja ehtoja ilmoitettuaan majoituskohteen Kainuun Rastiviikon majoitustoimiston välitykseen. 

§ Vuokranantaja antaa Kainuun Rastiviikolle luvan välittää tämän sopimuksen majoituskohde hänen puolestaan vuokralaiselle. Kainuun Rastiviikko on vastuussa ainoastaan asunnonvälityksestä eli esimerkiksi avainten luovutus ja muut tarkemmat majoituskohteeseen liittyvät tiedot sekä saapumisen ohjeistaminen asiakkaille on vuokranantajan vastuulla. 

§ Vuokranantaja antaa Kainuun Rastiviikolle luvan laittaa majoituskohteen perustiedot ja mahdolliset kuvat www.rastiviikko.fi -sivustolle.

§ Kun asiakas on varannut vuokranantajan majoituskohteen KRV-verkkokaupasta, niin verkkokauppa järjestelmästä lähetetään vuokranantajalle sähköpostitse tieto varauksesta ja asiakkaan yhteystiedot. Kun asiakas on tehnyt varauksen, niin Kainuun Rastiviikon majoitustoimisto ilmoittaa tästä viimeistään kaksi viikkoa ennen varauksen alkamista (tekstiviestitse/puhelimitse ja/tai sähköpostitse) vuokranantajalle. Mikäli vuokranantaja ei ole majoitus kohdetta välitykseen ilmoittaessa ilmoittanut sähköpostiosoitetta, niin silloin majoitustoimisto ilmoittaa vuokranantajalle (tekstiviestitse tai puhelimitse) varauksesta ja asiakkaan yhteystiedot heti varauksen tultua.

§ Kohteen vuokranneet asiakkaat ottavat suoraan yhteyttä vuokranantajaan hoitaakseen saapumiseen liittyvät käytännön asiat esim. avainten luovutuksen, tarkemmat aikataulut saapumiseen ja poistumiseen jne.

§ Vuokranantaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Kainuun Rastiviikon majoitustoimistoon vuokrauskohteen mahdollisista muutoksista, jotka vaikuttavat asunnon vuokraamiseen asiakkaille.

§ Vuokranantaja sitoutuu vuokraussopimuksen tehdessään varaamaan majoituskohteen Kainuun Rastiviikolle sopimuksessa ilmoitetun vuokra-ajan ajaksi. Mikäli vuokranantaja haluaa purkaa sopimuksen ennen vuokra-aikaa (eli esim. vuokranantaja on saanut toisen vuokralaisen jostain muualta tai jostain muusta tärkeästä tai pakottavasta syystä) on vuokranantajan ehdottomasti varmistettava ensin majoitustoimistosta, että onko kohteeseen tullut varausta. Mikäli kohde on jo varattu, niin tuolloin vuokranantaja voi joko itse etsiä uuden vastaavan tai samanhintaisen majoituskohteen perutun kohteen tilalle tai Kainuun Rastiviikon täytyy laskuttaa koko majoituskohteen perusvuokran summan mukaisella laskulla vuokranantajaa, koska Kainuun Rastiviikko joutuu tällöin etsimään asiakkaalle uuden vastaavanlaisen majoituskohteen. Mikäli vuokranantaja itse löytää uuden vastaavan ja samanhintaisen majoituskohteen, niin tällöin sopimus säilyy alkuperäisessä muodossaan.

§ Vuokranantaja sitoutuu tällä sopimuksella siihen, että majoituskohde on majoituksen ilmoituslomakkeessa olevien tietojen mukainen ja, että majoituskohde on kokonaisuudessaan yleistä siisteyttä noudattavassa kunnossa, kun asiakas saapuu kohteeseen.

§ Mikäli majoituskohde vaatii asiakkaan toimesta merkittävää siistimistä tai jos asiakas / Kainuun Rastiviikko joutuvat vaihtamaan kohteen sen epäpuhtauden tai kohteesta ilmoitettujen tietojen paikkansapitämättömyyden takia, niin Kainuun Rastiviikko on oikeutettu pidättämään vuokranantajalta koko kohteen perusvuokran mukaisen summan, koska asiakkaalle on tällöin pystyttävä tarjoamaan kohdeilmoituksen mukainen vastaava majoituskohde. Tässä tilanteessa vuokranantaja voi joko itse etsiä uuden vastaavan, siistikuntoisen ja samanhintaisen majoituskohteen alkuperäisen kohteen tilalle tai Kainuun Rastiviikon täytyy laskuttaa koko majoituskohteen perusvuokran summan mukaisella laskulla vuokranantajaa, koska Kainuun Rastiviikko joutuu tällöin etsimään asiakkaalle uuden vastaavanlaisen, mutta siistikuntoisen majoituskohteen. Mikäli vuokranantaja itse löytää uuden vastaavan, siistikuntoisen ja samanhintaisen majoituskohteen, niin tällöin tämä sopimus säilyy alkuperäisessä muodossaan.

§ Vuokranantaja vastaa vuokrakohteesta annettujen tietojen paikkansapitävyydestä ja riitatilanteessa hän selvittää asian suoraan vuokralaisen kanssa.

§ Vuokrattu kohde on asiakkaan käytössä koko vuokra-ajan. Mikäli vuokranantajalla on asiaa käydä kohteessa, tulee tästä sopia asiakkaan kanssa erikseen. Vuokra-aika alkaa tulopäivänä klo 15.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00, ellei kohteen vuokranantaja tai huoltaja sovi asiakkaan kanssa toisin.

§ Kainuun Rastiviikko 2024 maksaa vuokralaisen maksaman kokonaisvuokran ja välityspalkkion (15 %) välisen erotuksen eli tässä sopimuksessa mainitun perusvuokran mukaisen summan vuokranantajan tilille 30.8.2024 mennessä.

§ Tämä toimeksiantosopimus on voimassa allekirjoituspäivästä lähtien 07.07.2024 asti.

§ Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Kainuun käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tietosuojaselosteen hyväksyminen
Ilmoittamalla majoituskohteen Kainuun Rastiviikon majoitustoimiston välitykseen vuokranantaja hyväkyy Kainuun Rastiviikko ry:n asiakasrekisteriselosteen.

Verkkopalvelun alusta onstage © 2024 online.fi